Hits: 1562

kruyuthguide.com เมื่อหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดของชีวิตที่เรียกว่า”ประสบการณ์”  ถูกเปิดขึ้นมา เพื่อบอกเล่าเรื่องราวผูกเชือกรองเท้า ในรูปแบบ Story Blog ภาพถ่ายที่มีอยู่ในหน่วยความจำในรูปแบบต่างกันออกไป และเมื่อห้องสมุดที่เข้าถึงง่ายที่สุดในปัจจุบัน คือโซเชียลเนตเวิร์ค ผมจึงอยากวางหนังสือของตัวเองสักเล่มลงไป กับการเล่าเรื่องราว แห่งความประทับใจ

เอนหลัง จิบชา กาแฟถ้วยโปรด แล้วลองตามไปอ่านกันดูครับ  >>> My Blog

FB >>Theerayuth Muenraya